۱- داوری ۵ مقاله ISI در سال ۱۳۹۰ برای مجلات بین المللی ISI شامل Hydrometallurgy و Mineral processing and extractive metallurgy review.

۲- داوری طرح ملی با عنوان “فرآوری و تخلیص گیلسونیت”، وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۱۳۹۰.

۳- داوری طرح ملی با عنوان “استحصال فلز نیکل و تولید شمش آن”، ، وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۱۳۹۰.

۴- داوری ۱۸ مقاله در اولین کنگره ملی زغالسنگ ایران، ۱۳۹۱.