سوابق تدریس و کار در دانشگاه:

۱-مجتمع آموزش عالی زرند (از سال ۱۳۸۴ تا کنون در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد)، تدریس دروس کانه آرایی، زبان تخصصی، اقتصاد معدن، زغالشویی، کاربرد کامپیوتر در معادن، سمینار، آمار و احتمالات، هیدرومتالورژی، فرآوری کانی های صنعتی، کانه آرایی پیشرفته، هیدرومتالورژی پیشرفته)

۲- دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات سیرجان (از سال ۱۳۹۱ تا کنون در مقطع کارشناسی ارشد)، تدریس دروس هیدرومتالورژی پیشرفته، کنترل و مدلسازی و طراحی آزمایش ها).

۳- دانشگاه جامع علمی و کاربردی زغالسنگ کرمان (از سال ۱۳۹۰- ۱۳۹۲ در مقطع کارشناسی)، تدریس دروس هیدرومتالورژی، زبان تخصصی، فرآوری محلول های آبی، فرآوری کانی های صنعتی.

سوابق اجرائی غیردانشگاهی (جمعاً ۱۵ سال)

۱-مدیرعامل هلدینگ توسعه معادن روی ایران، تهران،۱۳۹۷- ۱۳۹۸، مقام منصوب کننده: هیات مدیره توسعه روی کشور.

۲-رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب استان کرمان، “جنوب کرمان شامل شهرستان های جیرفت- فاریاب- عنبرآباد- منوجان- قلعه گنج- رودبار-کهنوج، کرمان،۱۳۹۲- ۱۳۹۷، مقام منصوب کننده: وزیر صنعت، معدن و تجارت.

۳-عضو ستاد عالی هماهنگی و توسعه استان کرمان،۱۳۹۳، مقام منصوب کننده: استاندار کرمان (رئیس ستاد هماهنگی و توسعه استان).

۴-عضو کارگروه اصلی تخصصی توسعه روستایی و عشایر استان کرمان،۱۳۹۵، مقام منصوب کننده: استاندار کرمان.

۵-مدیر مجتمع صنعتی و معدنی تیتانیوم کهنوجکهنوج، کرمان، ۱۳۸۴-۱۳۸۶ (دولتی)، مقام منصوب کننده: مدیرعامل طرح تیتانیوم کهنوج.

۶-معاونت فنی طرح تیتانیوم کهنوجکهنوج، کرمان، ۱۳۸۲- ۱۳۸۳ (دولتی)، مقام منصوب کننده: مدیرعامل طرح تیتانیوم کهنوج

۷-مدیر و موسس کنترل فرآیند کارخانه زغالشویی زرند پس از ۳۰ سال کار این کارخانه” زرند، کرمان، ۱۳۸۳-۱۳۸۴ (دولتی)، مقام منصوب کننده: رئیس کارخانه زغاشوئی زرند.

۸-“کارشناس ارشد و پژوهشگر مرکز تحقیقات شرکت زغالسنگ کرمانزرند، کرمان، ۱۳۷۹-۱۳۸۲ (دولتی)، مقام منصوب کننده: مدیر عامل شرکت زغالسنگ کرمان.

۹-مشاور مجتمع صنعتی معدنی مس میدوک“، شهر بابک، کرمان،۱۳۹۲- ۱۳۹۷ (دولتی)، مقام منصوب کننده: مدیرعامل مجتمع صنعتی و معدنی مس میدوک.

۱۰- شرکت مهندسین مشاور کان آذینتهران، حدود ۱ سال (خصوصی)

۱۱- “شرکت بین المللی مهندسین مشاور ایران (ایرتیک)تهران، حدود ۱ سال (خصوصی).

۱۲– “شرکت مهندسین مشاور معدن و عمران زرین کارمانیا (زیسامک)کرمان، عضو هیئت مدیره، حدود ۲ سال (خصوصی).

۱۳- طراحی کارخانه هماتیت آ-کهور بندعباس ، بندرعباس، سال ۱۳۹۲ (خصوصی).