طرح ها:

۱- مجری یکی از ۸ طرح کلان ملی کشور در سال ۱۳۹۰، عنوان طرح: طراحی و ساخت جداکننده مغناطیسی گرادیان بالای فرکانسی، کارفرما: وزارت صنایع و معادن (صنایع نوین)، ۱۳۹۰.

۲- طرح تولید پیگمنت دی اکسید تیتانیوم برای اولین بار در کشور“. کارفرما: سازمان پارک علم و فناوری استان کرمان، در قالب شرکت مهندسین مشاور زیسامک، مجری: محمود اسکندری نسب، سال ۱۳۹۰- ۱۳۹۱.

۳-“طرح مکان یابی و طراحی پایه کارخانه فرآوری تیتانیوم کهنوج“. کارفرما: شرک بین المللی مهندسین مشاور ایرتیک، مجری: محمود اسکندری نسب، سال ۱۳۸۲.

۴-“طرح فرآوری سنگ معدن حاوی اورانیم و توریم با هدف جداسازی توریم، اورانیم و خاک های نادر به روش هیدرومتالورژی برای اولین بار در کشور“. کارفرما: سازمان انرژی اتمی ایران، مجری: محمود اسکندری نسب، سال ۱۳۸۶-۱۳۹۰.

۵-“طراحی پایه و اجرای صنعتی کارخانه سنگ آهن هماتیتی برای اولین بار در کشور“. کارفرما: بخش خصوصی، مجری: محمود اسکندری نسب (با همکاری شرکت مهندسین مشاور دانش فرآوری کانسار کرمان)، سال ۱۳۹۱.

۶-“طراحی تولید آلیاژ فروتیتان برای اولین بار در کشور“. در قالب طرح تیتانیوم کهنوج در زمان مدیریت اینجانب، مجری: محمود اسکندری نسب، سال ۱۳۸۶.

۷-“بهینه سازی مدار کارخانه نیمه صنعتی تیتانیوم کهنوج“، کارفرما: طرح تیتانیوم کهنوج، مجری: محمود اسکندری نسب (در قالب شرکت مهندسین مشاور کان آذین تهران)، سال ۱۳۸۴.

۸-“اجرای کارخانه ذوب صنعتی برای پرعیارسازی کنسانتره تیتانیوم کهنوج برای اولین بار در کشور“. در قالب طرح تیتانیوم کهنوج در زمان مدیریت اینجانب، مجری: محمود اسکندری نسب، سال ۱۳۸۵.

۹-“ارزیابی مدار فلوتاسیون کارخانه زغالشویی زرند“. کارفرما: شرکت زغالسنگ کرمان، کارخانه زغالشویی زرند، در قالب مرکز تحقیقات شرکت زغاسنگ کرمان، مجری: محمود اسکندری نسب، نوع اجراء: اجرا در کارخانه (صنعتی) سال ۱۳۷۹-۱۳۸۰.

۱۰-“بهینه سازی مدار فلوتاسیون کارخانه زغالشویی زرند“. کارفرما: شرکت زغالسنگ کرمان، در قالب مرکز تحقیقات شرکت زغاسنگ کرمان، مجری: محمود اسکندری نسب، نوع اجراء: اجرا در کارخانه (صنعتی)، سال ۱۳۷۹-۱۳۸۰.

۱۱-“تغییر طرح مدار کارخانه زغال شویی زرند“. کارفرما: شرکت زغالسنگ کرمان، در قالب مرکز تحقیقات شرکت زغالسنگ کرمان، مجری: محمود اسکندری نسب، سال ۱۳۸۰-۱۳۸۱.

۱۲- “ارایه طرح جدید برای فرآوری جداگانه ذرات درشت و ریز در مدار فلوتاسیون کارخانه زغال­شویی زرند“. کارفرما: شرکت زغالسنگ کرمان، در قالب مرکز تحقیقات شرکت زغالسنگ کرمان، مجری: محمود اسکندری نسب، سال ۱۳۸۱- ۱۳۸۲.

۱۳- “جایگزینی کلکتور نفت سفید با گازوئیل در مدار کارخانه زغالشویی زرند با حفظ کارایی مدار و افزایش سود قابل ملاحظه برای کارخانه در آن زمان به دلیل قیمت پایین گازوئیل در مقابل نفت“. کارفرما: شرکت زغالسنگ کرمان، در قالب مرکز تحقیقات شرکت زغالسنگ کرمان، مجری: محمود اسکندری نسب، سال ۱۳۸۱- ۱۳۸۲.

۱۴-“اجرای طرح فرآوری مجدد باطله فلوتاسیون (خروجی از کارخانه) در ۲ ردیف از سلول های خارج شده از مدار“. کارفرما: شرکت زغالسنگ کرمان، در قالب مرکز تحقیقات شرکت زغالسنگ کرمان، مجری: محمود اسکندری نسب، سال ۱۳۸۳- ۱۳۸۴.

۱۵-“فرآوری مجدد محصول میانی مدار جیگ از طریق ساخت و استفاده از دستگاه جداکننده ثقلی دایناویرپول “. کارفرما: شرکت زغالسنگ کرمان، در قالب مرکز تحقیقات شرکت زغالسنگ کرمان، نقش: همکار، سال ۱۳۸۳- ۱۳۸۴.

۱۶-“بهینه سازی مدار جیگ کارخانه زغالشویی زرند و کاهش ۴ درصدی عیار کنسانتره (یکی از مشکلات عمده کارخانه در آن زمان) “. کارفرما: شرکت زغالسنگ کرمان، در قالب مرکز تحقیقات شرکت زغالسنگ کرمان، نقش: همکار در پروژه مشترک بین همکاران، سال ۱۳۷۹- ۱۳۸۱.

۱۷-“بهینه سازی مدار واسطه سنگین (ذرات درشت) کارخانه زغالشویی زرند و کاهش قابل ملاحظه مصرف مگنتیت در مدار واسطه سنگین“. کارفرما: شرکت زغالسنگ کرمان، در قالب مرکز تحقیقات شرکت زغالسنگ کرمان، نقش: همکار در پروژه مشترک بین همکاران، سال ۱۳۷۹- ۱۳۸۱.

۱۸-“اجرای طرح Belending در کارخانه زغالشویی زرند“. کارفرما: شرکت زغالسنگ کرمان، در قالب مرکز تحقیقات شرکت زغالسنگ کرمان، نقش: همکار در پروژه مشترک بین همکاران، سال ۱۳۸۰- ۱۳۸۲.

۱۹-“تغییر فلوکولانت و بهبود کیفیت آب کارخانه زغالشویی زرند“. کارفرما: شرکت زغالسنگ کرمان، در قالب مرکز تحقیقات شرکت زغالسنگ کرمان، نقش: همکار در پروژه مشترک بین همکاران، سال ۱۳۸۳- ۱۳۸۴.

۲۰-“طراحی واحد کنترل فرآیند کارخانه و اصول اجرایی و صنعتی آن برای اولین بار از شروع بهره برداری کارخانه و عملیاتی کردن آن“. کارفرما: شرکت زغالسنگ کرمان، در قالب واحد جدید کنترل فرآیند، مجری: محمود اسکندری نسب ، سال ۱۳۸۳- ۱۳۸۴.

۲۱-“پروژه تحقیقاتی: افزایش بازیابی ذرات درشت درشت در زغالسنگ با توجه به نقش هیدرودینامیک فلوتاسیون“. کارفرما: دانشگاه بین المللی قزوین، همکار (استاد مشاور): محمود اسکندری نسب ، سال ۱۳۹۰- ۱۳۹۱.

لازم به ذکر است علاوه بر پروژه های فوق، تعدادی زیادی پروژه کوچک تر از جمله همکاری در طراحی کارخانه جدید همکار و پابدانا نیز انجام شد.

پروژه ها:

بیش از ۵۰ پروژه تحقیقاتی و صنعتی در صنایع معدنی کشور